2,500 மீள் எழுச்சி கிராம வீடமைப்புத் திட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர், மீள் எழுச்சி தொடர்மாடி வீட்டுத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் அமைச்சர்- சஜித் பிரேமதாச

Share Button

2,500 மீள் எழுச்சி கிராம வீடமைப்புத் திட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர், மீள் எழுச்சி தொடர்மாடி வீட்டுத் திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார். அந்த எண்ணக்கரு மேலும் சவால் மிக்கது. அத்தகைய சவாலையும் தாம் வெற்றி கொள்வதாக அமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பெரிய குடும்பங்களின் கீழ் வாழும் சிறு குடும்பங்களின் நன்மை கருதி இந்தத் தேசிய வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். நாட்டின் வீட்டு வேலைத்திட்டம் தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்ட கை-பத்திரிகையொன்றை வெளியிடும் நிகழ்வில் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச இந்தக் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்.

இந்த நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது. இந்த கைப்பத்திரிகையை தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் லக் விஜய சாகர பலன்சூரிய தயாரித்துள்ளார்.  முன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் ரணசிங்க பிரேமதாச 1 இலட்சம் வீடுகளை நிர்மாணிக்கும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தை ஆரம்பித்தார்.

அதன் பின்னர், 10 இலட்சம் வீடுகள் மற்றும் 15 இலட்சம் வீடுகள் வேலைத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் வீடமைப்புத் தொடர்பான தகவலக்ள் திருத்தமாக பொதுமக்களுக்கு அறியத் தர வேண்டும். இதனை நோக்காகக் கொண்டே இந்த கைப்பத்திரிகை வெளியிடப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *