பதவியை இராஜினாமாச் செய்த முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் இன்று மீண்டும் சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார்கள்.

Share Button

அமைச்சுப் பதவிகளை இராஜினாமாச் செய்த முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் மீண்டும் பொறுப்புக்களை ஏற்றுக் கொள்ள தயாராகியுள்ளார்கள் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எச்.எம்.பௌசி தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சுப் பொறுப்புக்களை மீண்டும் ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு தாம் அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *