ஜப்பான் தொழில் வாய்ப்புக்காக அரசாங்கம் இரண்டு ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது

Share Button

ஜப்பான் தொழிற் சந்தையில் ஸ்திரத் தன்மையை கட்டியெழுப்புவதற்கு அரசாங்கம் இரண்டு ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் கீழ் ஜப்பான் தொழில்நுட்ப பயிற்சியாளர்களாக விசேட நிபுணத்துவத்தை பெற்ற பணியாளர்களுக்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11