நெல் அறுவடைக்கு நியாயமான விலையை வழங்க நடவடிக்கை.

Share Button

நெல் அறுவடைக்கு நியாயமான விலையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். நெல்லுக்கான உத்தரவு விலையை பேணவும், நெல்லின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கப்படவிருக்கின்றன. நெல்லை உலர்த்துவதற்கான இயந்திரங்களும் இறக்குமதி செய்யப்படவிருக்கின்றன. முதற்கட்டமாக பொலன்னறுவை, அனுராதபுரம் மாவட்டங்களில் நெல்லை உலர்த்தும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படவிருக்கின்றன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *