‘அனைவருக்கும் நிழல்’ தொடர்மாடி வீடமைப்புத் திட்டத்தின் முதலாவது கட்டம் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவினால் தங்காலையில் ஆரம்பித்து வைப்பு.

Share Button

அனைவருக்கும் நிழல்’ தொடர்மாடி வீடமைப்புத் திட்டத்தின் முதலாவது கட்டம் தங்காலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய,தங்காலை வீடமைப்புத் திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தலைமையில் நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

முப்பது வீடுகளைக் கொண்ட இந்த வீடமைப்புத் திட்டத்திற்கு 103 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டை அண்மிக்கும்போது அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்தை பூர்த்தி செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச நிகழ்வில் உரையாற்றுகையில் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *