வரலாற்றில் முதல் தடவையான மொழி தொடர்பிலான ஆசியர்கள் 300 பேர் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டனர்

Share Button

வரலாற்றில் முதல் தடவையாக , மொழி தொடர்பான 300 ஆசிரியர்கள் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டாக தேசிய மொழிகள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்;தின் தலைவர் ரி.எம்.கே.பி.தென்னக்கோன் தெரிவித்துள்ளார். சிங்களப் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்பிப்பதற்காக தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர்களும், தமிழ் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்பிப்பதற்கு சிங்கள மொழி ஆசிரியர்களும் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும், தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சினால் மொழி இணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சுபாரதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *