இந்த மாத இறுதிக்கு முன்னர் ஜனநாயக தேசிய முன்னணி உருவாக்கப்படுமென பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்

Share Button

இந்த மாத இறுதிக்கு முன்னர் ஜனநாயக தேசிய முன்னணி உருவாக்கப்படுமென பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். அந்த தேசிய முன்னணியை உருவாக்குவது தொடர்பான் கலந்துரையாடலின்போதே பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். புதிய முன்னணியை பதிவு செய்வதற்கு சற்று தாமதமாகும் எனவும் அவலர் குறிப்பிட்டார். புதிய முன்னணி உருவாக்கப்படும்போது சகல கட்சிகளினதும் தனித்துவம் மற்றும் சுயாதீன தன்மை பாதுகாக்கப்படும் எனவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *