சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் சேமிப்புகளுக்காக வழங்கப்படும் 15 சதவீத வட்டி வீதம் ரத்துச் செய்யப்படவில்லை என்று நிதியமைச்சு வலியுறுத்தியுள்ளது

Share Button

சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் சேமிப்புகளுக்காக வழங்கப்படும் 15 சதவீத வட்டி வீதத்தில் எந்தவித மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

15 சதவீத வட்டியை செலுத்தும் நடவடிக்கை 2015ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆரம்பமானது. இதன்மூலம் சிரேஷ்ட பிரஜைகளின் வட்டி வருமானத்தில் பத்து இலட்சம் ரூபா வரையிலான தொகை வரியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. இது 2018ம் ஆண்டு வரவு செலவுத்திட்டத்தின் கீழ் 15 இலட்சம் ரூபா வரை அதிகரிக்கப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *