குருநாகல் மாட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட இரண்டு மாதிரிக் கிராமங்கள் இன்று பொதுமக்களிடம் கையளிப்பு.

Share Button

வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்படும் அனைவருக்கும் நிழல் வேலைத்திட்டத்தின் ஊடான, குருநாகல் மாட்டத்தில்  அமைக்கப்பட்ட இரண்டு மாதிரிக் கிராமங்கள் இன்று பொதுமக்களிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளன. அம்பன்பொல – வந்துருஸ்ஸவில் அமைக்கப்பட்டுள்;ள சந்துன்கினிகம இன்று முற்பகல் 8.00மணிக்கு பாயனாளிகளிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது. இது 29வீடுகளைக் கொண்டதாக அமையப் பெற்றது.

இதேவேளை, எஹெட்டுவௌவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரஜமித்துருகம முற்பகல் 11.00 மணிக்கு பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது. இங்கு 25வீடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த இந்த நிகழ்வுகள், வீடுகள் வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11