கொழும்பு நகரத்தின் அனைத்துக் கழிவுப் பொருட்களும் எதிர்வரும் இரண்டு தினங்களில் அறுவ்காலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்.

Share Button

அறுவாக்காலு கழிவுப் பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் பகுதி விஞ்ஞான ரீதியில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் இதனால் சுற்றாடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என்று மாநகர மற்றம் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி அஞ்சலி தேவராஜா தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பு நகரில் ஆங்காங்கே நிரம்பியிருக்கும் கழிவுப்பொருட்களை அறுவாக்காலுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு தற்பொழுது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு மாநகர ஆணையாளர் பாலித நாணக்கார கருத்துத் தெரிவிக்கையில் கொழும்பு நகரில் வீதிகளில் இருமருங்கிலும் நிரம்பியிருந்த கழிவுப் பொருட்களை அனைத்தும் தற்பொழுது அகற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். எதிர்வரும் இரண்டு தினங்களில் அனைத்து கழிவுப் பொருட்களும் அறுவாக்காலு பகுதியில் உள்ள கழிவுப் பொருள் சேகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *