பிரிட்டனில் இருந்து இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் திருப்பியனுப்பப்படவுள்ளன

Share Button

பிரிட்டனில் இருந்து இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் அடங்கிய குப்பைகள் அடுத்து வரும் நாட்களில் திருப்பியனுப்பப்படவுள்ளன. இந்தக் குப்பைகள் 300ற்கும் மேற்பட்ட கொள்கலன்களில் அடைக்கப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை நாட்டின் எந்தப் பாகத்திற்கும் வாகனங்களில் கொண்டு செல்வதை தடுக்கும் வகையில் நீதிமன்றம் தடையுத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

அதேவேளை, கொழும்பில் சேர்ந்துள்ள குப்பைகளை முறையாக அப்புறப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது. அதன் தலைவர் இசுற தேவப்பிரிய தகவல் தருகையில், கொழும்பு மாநகரில் ஏற்பட்டுள்ள நிலையைக் கருத்திற்கொண்டு நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு அமைவாக கொழும்பில் இருந்து அருவாக்காலு பிரதேசத்திற்கு கழிவுகளைக் கொண்டு செல்ல நாம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறோம் என்று தெரிவித்தார். அருவாக்காலுவை அடைந்த பின்னர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையின் ஊடாக நாம் விளக்கிக் கூறியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *