கம்பெரலிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டம் அடுத்த மாத முற்பகுதியில் ஆரம்பமாகிறது

Share Button

கம்பெரலிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டம் அடுத்த மாத முதல் வாரத்தில் ஆரம்பமாகவுள்ளது. இதன் போது, சுயதொழிலாளர்களை வலுப்படுத்துவதற்கான பல வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் ஜெ.ஸி அலவத்துவல தெரிவித்தார்.

கிராம மட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு அமைப்புக்களும் வலுப்படுத்தப்படவுள்ளன. மூன்றவாது கட்டத்தில் சகல தேர்தல் தொகுதிகளுக்கு மேலதிகமாக பத்து கோடி ரூபா நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். தற்போது அனைத்து தேர்தல் தொகுதிகளிலும் கம்பெரலிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களுக்காக 30 கோடி ரூபா நிதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர் ஜெ.ஸி அலவத்துவல குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *