நாடு தொடர்பான பொறுப்பை நிறைவேற்றக் கூடிய வேட்பாளரை மாத்திரம் தேர்தலில் களமிறக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா வலியுறுத்தல்

Share Button

நாடு தொடர்பான பொறுப்பை நிறைவேற்றக் கூடிய வேட்பாளர் ஒருவரை மாத்திரம் தெரிவு செய்ய மக்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்வரும் தேர்தலில் மக்கள் புத்திசாதூரியகமாக செயற்படுவது அவசியமாகும். நாட்டின் ஆட்சிப்பொறுப்பை பொறுப்பளிப்பது பற்றியும் மக்கள் கவனமாக செயற்படுவது அவசியமாகும். ஒருபோதும் தாம் ராஜபக்ஷ குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவு வழங்க தயாரில்லை என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

கட்சித் தலைவர்களின் விருப்பத்திற்கு அமைய நியமிக்கப்படும் வேட்பாளருக்கு தாம் ஆதரவு வழங்கவுள்ளதாகவும் சரத் பொன்சேகா கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *