பொருளாதார வளர்ச்சியின் நன்மைகள் சகல தரப்புக்களுக்கும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Share Button

மக்களின் பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ தெரிவித்துள்ளார். பொருளாதாரத்தின் நன்மைகள் மக்களுக்கு சம அளவில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். மாத்தளை அலிக் அளுவிஹாரே மாதிரிக் கிராமத்தை மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ உரையாற்றினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *