இந்தியாவினால் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் 2 விண்கலம் சிறந்த வகையில் செயற்பட்டு வருவதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் தெரிவிப்பு.

Share Button

இந்தியாவினால் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் 2 விண்கலம் சிறந்த வகையில் செயற்பட்டு வருவதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. நிலவின் மேற்பரப்பை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 2009ம் ஆண்டில் நிலவுக்கு சந்திராயன் 1 விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது. 10 ஆண்டுகளின் பின்னர், நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்கி அறிவியல் ஆய்வுப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்காக சந்திராயன் 2 விண்கலம் ஜுலை மாதம் 22ம் திகதி விண்ணுக்கு இந்தியாவின் இஸ்ரோ செலுத்தியது. லாண்டர் ரோவர் ஆகிய பகுதிகளைச் சுமந்து விண்ணுக்குச் சென்ற சந்திராயன் 2 விண்கலம் பூமியின் நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி கடந்த 20ம் திகதி நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் பிரவேசித்தது. சில தினங்களுக்கு முன் சந்திராயன் 2 விண்கலத்தின் ஆர்பிட்டாவிலிருந்து ரோவருடன் கூடிய லாண்டர் விடுவிக்கப்பட்டு நிலவின் தரையை நோக்கிப் பயணித்தது. ஏற்கெனவே திட்டமிட்டது போல் ஆர்பிட்டர் நிலவிலிருந்து 100 கிலோ மீற்றர் தொலைவில் அதன் சுற்றுப்பாதையில் சென்று நிலவைப் படம்பிடித்து அனுப்பிய வண்ணம் இருந்தது. 48 நாட்களின் பின்னர், கடந்த 7ம் திகதி அதிகாலை 1.50ற்கு லாண்டர் நிலவின் தென்துருவத்தில் தரையிறங்குவதாக இருந்தது. ஆனால் நிலவிலிருந்து 21 கிலோ மீற்றர் உயரத்தில் லாண்டரின் பயணப்பாதை ஏற்கெனவே திட்டமிட்ட விசை வீச்சு பாதையில் இருந்து விலகிச் சென்றதோடு, தரைக்கட்டுப்பாட்டு நிலையத்துடன் கொண்டிருந்த சமிக்ஞைகளும் துண்டிக்கப்பட்டன. இருப்பினும், ஆர்பிட்டர் அதன் சுற்றுப்பாதையில் பாதுகாப்பாக திட்டமிட்டபடி சென்று நல்லமுறையில் செயற்பட்டு வருவதாக இஸ்ரோ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *