‘அருகிலுள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை’ எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், 500 பாடசாலைக் கட்டடங்கள் இன்று பிரதமர் தலைமையில், மாணவர்களிடம் கையளிப்பு

Share Button

‘அருகிலுள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை’ எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், 500 பாடசாலைக் கட்டடங்கள் இன்று மாணவர்களிடம் கையளிக்கப்பட உள்ளன. இதன் பிரதான நிகழ்வு, பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையில் கஹதுடுவ – வெனிவெல்கொல சிஷ்யோதா விசேட கல்வி மற்றும் உள்ளக கல்வி தொடர்பான தேசிய நிறுவகத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11