மொரட்டுவை பல்லைக்கழகத்தின் மருத்துவப் பீடத்திற்கான பணிகள் ஆரம்பம்

Share Button

மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துப் பீடம் ஒன்றை அமைப்பது பற்றிய முதற்கட்டப் பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரட்ன தலைமையில் சுகாதார அமைச்சில் அண்மையில் இடம்பெற்றது. மருத்துப் பீடத்தை அமைப்பதற்கான காணிகளும் இனங்காணப்படுகின்றன. களுத்துறை, பாணந்துறை வைத்தியசாலைகள் இதற்கமையவாக போதனா வைத்தியசாலையாக அபிவிருத்தி செய்யப்படவிருக்கின்றன. மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்படவிருக்கும் பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பீடத்திற்கென அடுத்த வருடம் செப்டெம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி 60 மாணவர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்படவுள்ளார்கள். இதற்கென எண்ணாயிரம் மில்லியன் ரூபா முதலீடு செய்யப்படவிருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11