பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது சொத்துக்களின் விபரங்களை வெளியிட முடியும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆஷூ மாரசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார்

Share Button

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உரிய முறையில் முகாமைத்துவம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு அரசாங்கத்திற்குக் கிடைத்திருப்பதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ஆஷூ மாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தை விட, காஸ், எரிபொருள் என்பனவற்றின் விலை குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகிறது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது சொத்துக்களின் விபரங்களை வெளிப்படுத்துவது அவசியமாகும். இதனால், மக்களுக்கு பொறுப்புக்கூறும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை உருவாக்க முடியும். தற்சமயம் பத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாத்திரமே சொத்துக்களின் விபரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையை ஒழித்து, மக்களுக்கு பொறுப்புக் கூறக்கூடிய பாராளுமன்றத்தின் தேவை உணரப்பட்டிருப்பதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆஷூ மாரசிங்க தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11