மேலும் நான்காயிரத்து 667 பட்டதாரி பயிலுனர்களை இம்மாதம் இணைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை.

Share Button

மேலும் நான்காயிரத்து 667 பட்டதாரி பயிலுனர்கள் இம்மாதம் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவுள்ளனர். இது தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முன்வைத்த கோரிக்கை அமைச்சரவையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 45 வயதை அண்மித்த உள்வாரி – வெளிவாரி பட்டதாரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து இந்த ஆட்சேர்ப்பு இடம்பெறவுள்ளது. அமைச்சரவை இதற்கு முன்னர் வழங்கிய தீர்மானத்திற்கு அமைய, தற்போது வெற்றிடமாக உள்ள நான்காயிரத்து 667 பட்டதாரி பயிலுனர் பதவிகளுக்காக 2012ஆம் ஆண்டு முதல் பட்டத்தை பூர்த்தி செய்துள்ள பட்டதாரிகள் இதற்காக இணைத்துக் கொள்ளப்படவுள்ளனர்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *