சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அதிகாரிகள்; ஐயாயிரம் பேருக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

Share Button

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அதிகாரிகள் ஐயாயிரம் பேருக்கு நாளை நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில் விடயத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் தயா கமகேவினால் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இந்த நிகழ்வு அலரி மாளிகையில் இடம்பெறவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *