உயர்தரத்தில் கல்விகற்கும் மாணவர்களுக்கு டெப் வழங்கும் நடவடிக்கையின் முதற்கட்டம் தேசிய பாடசாலைகளில்.

Share Button

பாடசாலைகளில் உயர்தரப் பிரிவில் கல்வி கற்றும் மாணவர்களுக்கு டெப் வழங்கும் நடைமுறையானது, நாட்டில் இலவசக் கல்வி ஏற்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அறிமுகப்படுத்தப்படும் யுகமாற்றம் என கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய பாடசாலைகளிலும் உயர்தரத்தில் கல்வி கற்றும் சகல மாணவர்களுக்கும் உயர்தரத்தில் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு இலட்சம் டெப்கள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் இரண்டாம் கட்டமாக ஏனைய பாடசாலைகளில் உயர்தரம் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் டெப் வழங்கப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.

கல்வியமைச்சில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11