பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும் தேசிய நிதியம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

பல்வேறு காரணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைகளின் சுபீட்சத்திற்காக சிறுவர்களை பாதுகாக்கும் தேசிய பொறுப்பு நிதியத்தை ஸ்தாபிக்கும் நடவடிக்கை ஜனாதிபதி தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது.

தனி நபர்களும், அமைப்புக்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்கக்கூடிய வகையில், இந்த நிதியம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வருமைக் கோட்டின் கீழ் வாழும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு இதன் மூலம் உதவி வழங்குவது இலக்காகும்.

பெற்றோரின் பராமரிப்பையும், பாதுகாப்பையும் இழந்த சிறுவர்களின் சுபீட்சத்திற்காக இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிள்ளைகளை ஒரே தடவையில் பராமரிப்பதில் காணப்படும் நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு வழங்க இதன் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பொருளாதார ரீதியில் நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கிவந்த மூன்று குடும்பங்களுக்கு 20 லட்சம் ரூபாவை நன்கொடையாக வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற்றது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *