அரச துறைகளின் சம்பள முரண்பாடுகளை நீக்குவது தொடர்பில் அமைச்சரவை உபகுழுவின் பரிந்துரைகளுக்கு, அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

Share Button

இலங்கை நிர்வாக சேவை அதிகாரிகள் உட்பட நிறைவேற்று கொடுப்பனவு பெறும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் கொடுப்பனவை சேவைக் காலத்தை கருத்திற்கொள்ளாது வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்தக் கொடுப்பனவு ஏற்கனவே சேவைக் காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு  3 ஆயிரம் ரூபாவில் இருந்து 15 ஆயிரம் ரூபா வரை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், தற்போது அது சேவைக்காலத்தைக் கருத்திற்கொள்ளாது சகலருக்கும் 15 ஆயிரம் ரூபாவாக வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அரச துறைகளில் முன்னெடுக்கப்படும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்து சிபார்சுகளை முன்வைக்க நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை உபகுழு தனது சிபார்சை அமைச்சரவைக்கு முன்வைத்துள்ளது. இதற்கு அமைவாக ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர் சேவையில் நியாயமான சம்பள முறைமையை வழங்க அந்தக் குழு சிபார்சு செய்துள்ளது.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *