பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி ஆராய்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பௌதீகவியல் துறைக்கான நொபெல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

இம்முறை பௌதீகவியல் துறைக்கான நொபெல் பரிசு மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரபஞ்சத்தின் கட்டமைப்புக்கள், வரலாறுகள் என்பன பற்றிய புதிய அத்தியாயத்தை ஏற்படுத்தியமைக்காக இவர்கள் மூவருக்கு நொபெல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அமெரிக்க, கனேடிய பௌதீகவியலாளரான பேராசிரியர் ஜிம் பீபெல்ஸ், சுவிட்சர்லாந்தின் வானியல் துறை விஞ்ஞானி மிச்சல் மேயர், சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த விண்வெளி விஞ்ஞானியான டைடிர் கியுலொஸ் ஆகியன விஞ்ஞானிகளுக்கு இம்முறை பௌதீக துறைக்கான நொபெல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய கிரகத் தொகுதியை கண்டுபிடித்தமை, பால்வீதியின் பரிணாமங்கள் உட்பட பல்வேறு ஆய்வுகளை இவர்கள் மேற்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11