யாழ்;ப்பாணம் விமான நிலையத்தில் இருந்து வர்த்தக விமான சேவைகள் எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி ஆரம்பம்

Share Button

யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்திற்கும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கும் இடையில் வர்த்தக விமான சேவை எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. ஏயார் இந்தியா விமான நிறுவனத்துடன் ஒன்றிணைந்த எலாயன்ஸ் ஏயார் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் நேரசூசிக்கு அமைவாக விமான சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. இதனை இலங்கை சிவில் விமான சேவைகள் அதிகாரசபை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக பிட்ஸ் அவியேசன் தனியார் நிறுவனம் யாழ்ப்பாணத்திற்கும், இந்தியாவின் திருச்சிராப்பள்ளிக்கும் இடையில் விமான சேவைகளை ஆரம்பிக்கவுள்ளது. இந்த சேவை வாரத்தில் மூன்று தடவைகள் இடம்பெறவுள்ளது

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *