பொதுப் போக்குவரத்துத் துறையை மேம்படுத்துவது பற்றி தேசிய மக்கள் சக்தி கூடுதல் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

Share Button

நாட்டை அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகளை பல்வேறு துறைகளின் கீழ் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

வறுமையை ஒழிக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் நாட்டுக்கு அவசியமாகும். அரச சேவையை வினைத்திறனான முறையில் முன்னெடுக்கும் தேவையும் காணப்படுகிறது. பொதுப் போக்குவரத்துத் துறையை மேம்படுத்துவது பற்றி கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். கண்டியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார திஸாநாயக்க உரையாற்றினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *