உலகம் காலநிலை தொடர்பான அவசர நிலையை எதிர்நோக்குவதாக 11 ஆயித்திற்கும் அதிகமான விஞ்ஞானிகள் அறிவித்திருக்கிறார்கள்

Share Button

உலகம் காலநிலை ரீதியான அவசர நிலையை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் இதுபற்றி துரிதமாக செயற்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். உலகின் பல்வேறு நாடுகளையும் சேர்ந்த 11 ஆயிரம் விஞ்ஞானிகள் ஒன்றிணைந்து 40 ஆண்டுகளாக மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், இந்த முடிவை அறிவித்திருக்கிறார்கள். சொல்ல முடியாத மனித செயற்பாடுகளினால் உலகம் வருந்திக் கொண்டிருப்பதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அச்சுறுத்தல் பற்றி எச்சரிக்கை விடுக்கும் தார்மீக உரிமை தமக்கு இருப்பதாக அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11