அரசாங்கத்தின் புதிய வரிக் கொள்கையினால் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் என இலங்கை மத்திய வங்கி நம்பிக்கை

Share Button

அரசாங்கம் அமுல்படுத்தியுள்ள புதிய வரிக் கொள்கையினால் சிறிது காலத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுமென இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை மற்றும் இலகுபடுத்தப்பட்ட நிதிக் கொள்கை என்பன இதற்கு ஏதுவாக அமையுமென இலங்கை மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11