இந்து – ஸ்ரீலங்கா தொடர்பு உயர்ந்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு

Share Button

இந்து – ஸ்ரீலங்கா உறவை உயர்ந்த கட்டத்திற்கு கொண்டுசெல்ல நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இதன்போது கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *