ஈபிள் கோபுரத்தின் ஒரு பகுதி படிக்கட்டுகள் ஏலத்தில்..

பரிஸ் நகரிலுள்ள ஈபிள் கோபுரத்தின் ஒரு பகுதி படிக்கட்டுகள் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. நேற்று(27) இடம்பெற்ற ஏலத்தில் குறித்த படிக்கட்டானது கணிக்கப்பட்ட விலையை விடவும் மூன்று மடங்கு

Read more

நான்கு மணி நேரத்தில் வீடு கட்டிய இளைஞன்…

பிலிப்பீன்ஸை சேர்ந்த ஏர்ல் பெட்ரிக் ஃபார்லேல்ஸ் எனும் 23வயது இளைஞன் மூங்கில்களைக்கொண்டு வீடு ஒன்றை கட்டி முடித்துள்ளார். இதற்காக அவர் செலவிட்ட காலங்கள் வெறும் நான்கு மணித்திhலங்கள்

Read more