15 ஆயிரம் கல் வீடுகளை அமைக்கும் திட்டம் விரைவில் ஆரம்பம்!

15 ஆயிரம் கல் வீடுகளை அமைக்கும் ஆரம்ப நிகழ்வு அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் இடம்பெறும் என மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து மத

Read more

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Apr-01 | 17:04

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 146
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 126
புதிய நோயாளிகள் - 3
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 231
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 18
இறப்புக்கள் - 2