காணி உரித்துரிமை வழங்குவதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்கிறார் பிரதமர்!

மக்களுக்கு காணிகளுக்கான முழு உரித்துரிமை வழங்குவதை எவராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார். சில நிறுவனங்கள் இந்த பணிகளை தடுக்க முயன்று

Read more

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Apr-01 | 17:04

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 146
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 126
புதிய நோயாளிகள் - 3
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 231
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 18
இறப்புக்கள் - 2