இலங்கை மின்சார சபைக்கும், பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் இடையில் இணக்கப்பாடு!

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் 2017ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 80 பில்லியன் ரூபாவை இலங்கை மின்சார சபைக்கு நிலுவையாக செலுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க

Read more

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jun-04 | 19:06

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 1,790
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 940
புதிய நோயாளிகள் - 41
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 56
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 839
இறப்புக்கள் - 11