சபாநாயகரின் செயற்பாடுகள் நிலையியற் கட்டளைக்கு அமைவானதாகும்! ரணில்

சபாநாயகரின் நிலையியற் கட்டளையின்படி செயற்பட வேண்டுமென முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். பாராளுமன்றக் கட்டடத்தொகுதியில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகச் சந்திப்பில் இவர் இதனை குறிப்பிட்டார். பிரதமர்

Read more