சகல ரெயில் நிலையங்களுக்கு அருகிலும் வனாந்தர வலயங்களை அமைப்பதற்கு தீர்மானம்!

எதிர்வரும் காலத்திலும் சகல ரெயில் நிலையங்களுக்கு அருகிலும் வனாந்தர வலயங்களை அமைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. வனவளங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.  

Read more

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11