நாட்டில் உள்ள பாடசாலைகளின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆளணி வசதிகளை ஐந்து வருடங்களுக்குள் பூரணப்படுத்தும் வகையிலான திட்டம் தயாரிக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

மக்கள் திட்டங்களை செயற்படுத்த மாவட்ட மற்றும் பிரதேச அபவிருத்திக் குழு கூட்டங்களில் தீர்மானிக்கும் அதிகாரமுள்ள அதிகாரிகள் கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ

Read more

கிராமத்துடனான சுமுகமான கலந்துரையாடலின் ஏழாவது கட்டம் இன்று மண்டாலக கிராமத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷவின் சுபீட்சத்தின் இலக்கு என்ற வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கிராமத்துடான சுமுகமான கலந்துரையாடல் என்ற வேலைத்திட்டத்தின் ஏழாவது கட்டம் இன்று வலலாவிட்ட மண்டாகல கிராமத்தின் யட்டப்பாத்த

Read more