சர்வதேச வானொலி தினம் இன்றாகும் – வானொலி அரச விருதுவிழா இன்று மாலை கொழும்பில்.

சர்வதேச வானொலி தினம் இன்றாகும். 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 3ஆம் திகதி யுனெஸ்கோ அமைப்பின் 36ஆவது மாநாட்டில் இத்தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் வானொலி சேவை 1946ஆம்

Read more