இந்தியாவின் – பஞ்சாப்பில் இடம்பெற்ற பயங்கர ரெயில் விபத்து சம்பவத்திற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இலங்கை அரசாங்கத்தின் அனுதாபத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப்பில் இடம்பெற்ற ரெயில் விபத்து தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தனது அனுதாபத்தை தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவுக்கான உத்தியோக விஜயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிரதமர் இந்தியாவின் உள்நாட்டு

Read more