கொள்கையின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானம்! அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

Share Button

தனிநபர்களுக்காக அன்றி, கொள்கையின் அடிப்படையிலேயே தாம் தீர்மானம் எடுப்பதாக அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

நல்லாட்சி அரசாங்கம் எதிர்பார்த்த கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் சீர்குலைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

இலங்கை மன்றக் கல்லூரியில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் அவர் கூறினார்.

மேற்குலகின் நிகழ்;ச்சி நிரலுக்கு அமைவாகவே சகல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சி எதிர்பார்க்கிறது.

ஜனாதிபதி இதற்கு எதிராக அமைச்சரவையிலும், அமைச்சரவைக்கு வெளியிலும் தனது நிலைப்பாடுகளை கடுமையான முறையில் வெளியிட்டதாகவும் அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ கூறினார்.

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *