நாடு பற்றிய தவறான தோற்றப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி! ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி

Share Button

பேதங்களை மறந்து நாட்டைக் கட்டியெழுப்ப அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டிய காலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான ஸ்திரனமான அரசாங்கம் ஏற்பட்டுள்ளதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள், தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தமிழ்ச் சேவையில் ஒலிபரப்பான விடியும் வேளை நிகழ்ச்சில் அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

அரசியல் யாப்புக்கு அமைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் தெரிவாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார்.

ஸ்திரமான அரசியல் பாதையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் அவசியம் என்றும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி தெரிவித்தார்.

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *