கண்டி மாவட்டத்தில் ,ரண்டாம் கட்ட கொவிட் தடுப்பூசி ஏற்றும் திட்டம் ,ன்று.

Share Button

கண்டி மாவட்டத்தில் ,ரண்டாம் கட்ட கொவிட் தடுப்பூசி ஏற்றும் திட்டம் ,ன்று ஆரம்பமாகவுள்ளது. ,ந்தப் பணி தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் முன்னெடுக்கப்படும் என மத்திய மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்திய நிபுணர் நிஹால் வீரசூரிய தெரிவித்தார். கண்டி மாநகர சபை, பஸ்பாகே-கோரளை, பாத்த-தும்பர ஆகிய சுகாதார மருத்துவ உத்தியோத்தர் பிரிவுகளில் தடுப்பூசியேற்றப்படும். அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும், முன்களப் பணியாளர்களுக்கும் தடுப்பூசி ஏற்றப்படவுள்ளதாக டொக்டர் வீரசூரிய தெரிவித்தார்.

முதற்கட்ட தடுப்பூசியேற்றும்; திட்டத்தின் கீழ், குண்டசாலை, மெனிக்ஹின்ன சுகாதார மருத்துவ உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளிலும், கண்டி மாநகரில் தொற்று அபாயம் தீவிரமாகவுள்ள பிரதேசங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஸ்புட்னிக்-வீ தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டது. ,ரண்டாம் கட்ட தடுப்பூசியேற்றும் திட்டத்திற்காக, கண்டி மாநகர சபை பிரதேசத்தில் ஆறு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *