க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் பரீட்சார்த்திகளின் பெற்றோருக்கு ஆலோசனை!

Share Button

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் பரீட்சார்த்திகளின் பெற்றோருக்கு ஆலோசனை கோவை ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கோவையை கொழும்பு லேடி ரிட்ஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை மற்றும் இளைஞர் தொடர்பான உளவள ஆலோசகர் அபேக்ஷா ஹேவாகிகன தயாரித்துள்ளார்.

மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தங்களை சீர் செய்வதற்கான
ஆலோசனைகள் இங்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

பரீட்சை காலங்களில் நேரத்தை முகாமைத்துவம் செய்தல், உளவளத்தை உறுதிப்படுத்தல் உட்பட பல விடயங்கள் இந்தக் கோவையில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

பரீட்சையில் விடைத்தாளில் பதில் எழுதும் போதுஇ கவனத்திற் கொள்ள
வேண்டிய விடயங்கள் குறித்தும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *