ஜனாதிபதிக்கு TNA அனுப்பியது ஆதரவு வழங்கும் கடிதம் அல்ல..

Share Button

 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் ஒன்றைஏற்படுத்துவதற்கான  என்று எம்.ஏ.சுமந்திரன் கூறுகிறார்.

பாராளுமன்றம் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் இன்று காலை கூடியது.

அரசியல் அமைப்பின்நிலையியல் கட்டளைகள் மற்றும் பாரம்பரியங்களுக்கு முரணாக சபாநாயகர் செயல்படுவதனால், இன்றைய தினமும் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமூகமளிக்கவில்லை.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ராஜித்த சேனாரட்ன, ரவி கருணாநாயக்க, அர்ஜூன ரணதுங்க, மனோகணேசன் மற்றும் ஜயம்பத்தி விக்ரமரட்ன ஆகியோரின் யோசனையொன்றை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க இங்கு சமர்ப்பித்தார்.

அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள், பிரதிஅமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களது தனிப்பட்ட ஊழியர் குழாமுக்கான செலவினங்கள், கொடுப்பனவுகளைஇடைநிறுத்தும் யோசனையையே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பிக்க ரணவக்க சமர்ப்பித்தார்.

தாம் சட்டரீதியான முறையில் செயலாற்றுவதாக சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தெரிவித்தார்.

ஜனாதிபதிக்கு தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பு அனுப்பிய கடிதம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கானஆதரவு வழங்கும் கடிதம் அல்ல என்று பாராளு மன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் இங்கு தெரிவித்தார்.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *