16 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்க நாளை தொடக்கம் நியமனம் வழங்கப்பட இருக்கிறது.

Share Button

எந்த அரசில் தலையீடுமின்றி 16 ஆயிரத்து 800 பட்டதாரிகளுக்கு நாளை நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திம கமகே தெரிவித்துள்ளார். அபிவிருத்தி அதிகாரிகளுக்கான நியமனம் இதன்போது வழங்கப்பட இருக்கிறது. பட்டதாரியல்லாதவர்கள் செயற்றிட்ட உதவியாளர்களாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட இருக்கிறார்கள். விளையாட்டுத் துறைக்கான பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மூவாயிரத்து 500 பேர் இணைத்துக் கொள்ளப்பட இருக்கிறார்கள். பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கென 30 ஆயிரம் பேருக்கு அரசாங்கம் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *