இஸ்ரேலில் புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு அரபு கட்சி ஒன்றும் ஆதரவு வழங்க முன்வந்திருக்கிறது

இஸ்ரேலில் புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு அரபு கட்சி ஒன்றும் ஆதரவு வழங்க முன்வந்திருக்கிறது. இஸ்ரேலில் வசிக்கும் அரபு பலஸ்தீனர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் United Arab List என்ற இந்தக்

Read more