ஜூன் 29ஆம் திகதி மீண்டும் பாடசாலைகள் திறக்கப்படும் என பரப்பப்படும் கருத்துக்களில் உண்மையில்லை என கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு

ஜூன் 29ஆம் திகதி முதல் பாடசாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் தகவல்களில் எதுவித உண்மையும் இல்லை என கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர்

Read more